Leica Geosystems - GeoAce
Leica Geosystems - GeoAce
 ชื่อรุ่น  ไลก้า จีโอเอจ
 ประเทศผู้ผลิต  สวิสเซอแลนด์
 การติดตามสัญญาณดาวเทียม  - Up to 16 Satellites,Tracking on            L1,L2 and L5 (GPS)
   - Up to 14 Satellites,Tracking on            L1,L2 (GLONASS)
   - Up to 14 Satellites,Tracking on            E1,E5a,E5b and Alt-BOC (Galileo)
   - 4 Satellites when tracking SBAS (EGNOS,WAAS,MSAS,GAGAN)
  กำลังไฟฟ้าที่รองรับ - External power 9-28 V - DC
   - Internal power 7.4 V 4800mAh (Removable)